تیم مدیریتی گلیوم

محمدحسین ادیبی
بنیان گذار/ مدیرعامل

هم اکنون مدیریت عامل مجموعه گُلیوم را بر عهده دارد و در تلاش است هر روز بر کیفیت خدمات گُلیوم اضافه کند.

ارتباط با مدیرعامل : [email protected]

اشکان شهامت محمودی
مدیر فنی و عملیات

مدیریت فنی و عملیات گلیوم کاری است که اشکان شهامت محمودی آن را انجام می دهد. او که هم بنیان گلیوم است

ارتباط با مدیر فنی و عملیات : [email protected]